Home >> Nieuws


Nieuws


Kunstmest na 1e snede meestal niet zinvol of noodzakelijk


De eerste snede is gemaaid en zodra er een bui regen valt willen veehouders kunstmest strooien. Maar is dit wel zinvol? Vuistregel is dat grasklaver prima kan produceren met alleen dierlijke mest, en zeker na de 1e snede kan de kunstmest beter op andere percelen aangewend worden.

Na de 1e snede heeft kunstmest nauwelijks of geen effect op de opbrengst van een grasklaverperceel met voldoende klaver. Drijfmest (20 a 30 m3) kan prima en is zinvol om de hoeveelheid beschikbare fosfaat en kali op peil te houden.

Maar als er (iets te) weinig klaver staat moet er een afweging gemaakt worden:

  • Ga je door met kunstmest strooien, dan wordt de, toch al niet ruim aanwezige, klaver extra benadeelt en wordt het waarschijnlijk een puur grasperceel.   
  • Hoop je dat er voldoende klaver in het perceel komt (witte klaver kan zich enorm uitbreiden) dan moet je de kunstmeststrooier nog minimaal 1 keer in de schuur laten, om te zien of het klaveraandeel zich hersteld.

Voor de 1e snede heeft een beetje kunstmest (circa 100kg KAS per hectare) vaak nog wel zin: het gras wordt extra gestimuleerd en daardoor stijgt de opbrengst vaak met 0,5 a 1 ton ds.  Als er erg weinig gras in het perceel dreigt te komen (omdat de klaver het gras overwoekert) dan is het strooien van kunstmest voor de 1e snede (naast het maaien met een iets hogere stoppellengte) zelfs een middel om het grasaandeel in het mengsel wat te verhogen waardoor de opbrengst ook in de vervolgsnedes iets hoger wordt. Maar belangrijkste methode om het mengsel in balans te houden is het kiezen van een grassoort en -ras die voor uw perceel gelijke tred houdt met de klaver en de meeste snedes te maaien tussen de 3 en 4 ton ds.

Zie voor meer tips: “veel gestelde vragen” of “teeltinstructies”.
Datum: 11-06-2013