Home >> Nieuws


Nieuws


Voorjaar 2013 perfect om klaver door te zaaien.


Voor wie snel wil profiteren van alle voordelen van grasklaver en geen risico meer wil lopen op kuilen met een laag eiwitgehalte: komende tijd (medio april) zijn de omstandigheden gunstig om door te zaaien.

Doorzaaien is altijd lastig: kiemplantjes moeten concurreren met volwassen planten. Vaak is het zoeken naar het goede tijdstip:

  • voor de 1e snede is het gras al aan de groei voordat de temperatuur voldoende is voor kieming;
  • later in het jaar groeit gras vaak te hard of is er risico op te weinig vocht

Daarom is herinzaai meestal veiliger. Maar dit voorjaar is de concurrentie van het gras veel minder door de lange koude periode, en het lijkt erop dat we nu in één keer doorschieten naar voldoende hoge temperaturen met net voldoende vocht voor zowel kieming als groei.

Doorzaaien kan snel en simpel:

  • rag over het perceel heen met een wiedeg of acrobat,
  • zaai direct per hectare circa 7 kg rode en 3 kg witte klaver in (met precisie-zaaier of met kunstmeststrooier na aanmengen met graszaad of scherp zand),
  • rol het perceel om grond aan zaad te laten kleven,
  • laat de 1e snede niet te zwaar worden en geef dus weinig kunstmest voor 1e snede (liefst minder dan 70 kg KAS per ha).
Datum: 09-04-2013