Home >> Nieuws


Nieuws


Eerste resultaten “gras – rode klaver demo’s” zeer hoopgevend


Tijdens de eerste officiële projectbijeenkomst van KlaverKlimaat (21 dec. 2012) waren alle deelnemers opgetogen over de uitkomsten van de eerste opbrengstmetingen bij Joris Buijs.

De mengsels met gras en rode klaver hebben 1 tot 4,5 ton ds per ha meer opgebracht dan de grasmengsels zonder klaver, met een duidelijk hoger ruw eiwit-gehalte. En dit terwijl de grasplots, naast een zelfde hoeveelheid drijfmest, 550 kg ha -1 KAS extra hadden gekregen. Daarmee is circa 6,6 GJ per ha aan fossiele energie uitgespaard.

Alle aanwezigen zijn benieuwd hoe dit komend jaar verder gaat. Want 35% meer opbrengst in het 1e jaar is mooi, maar is er wel voldoende klaver overgebleven? En hoe zullen de resultaten op de armere zandgrond bij Tonny Grootkoerkamp zijn? Als u dit met uw eigen ogen wilt zien, hou dan de demodagen in de gaten.

Datum: 14-02-2013