Home >> Nieuws


Nieuws


Rode klaver op demovelden na 5 jaar op


In plaats van de verwachte 3-4 jaar hebben de meeste verschillende veldjes het 4-5 jaar goed gedaan, ondanks de verre van optimale omstandigheden (m.n. de soms zeer zware snedes) en het gebruik van een rode klaverras (Lemmon) welke in een rassenvergelijking zeker niet als persistent uit de bus kwam (zie vorig nieuwsberidht). Wel bleek gedurende de jaren het belang van witte klaver: zonder deze ‘gatenvuller’ was er op een aantal veldjes al langer geen sprake meer van een redelijk homogene grasklaver.

Waar het rode klaver aandeel op klei in 2015 al laag was geworden, is het ook op zand nu laag en onregelmatig geworden (zie tabel). Op klei kan het perceel nog gehandhaafd worden omdat de witte klaver zich sterk heeft uitgebreid, maar op zand is het perceel echt op. Na 4 aardige snedes tot september is de zode te open geworden en heeft de verdroging wederom toegeslagen: niet alleen Engels raaigras en witte klaver verdroogd, ook de resterende rode klaver heeft het heel zwaar, terwijl m.n. composieten verder oprukken (met vaak meer dan 25% bedekking in september).

De ruime belangstelling voor rode klaver in diverse media (o.a Veeteelt Gras) is dus goed te begrijpen. Wel jammer dat daarbij een aantal belangrijke lessen niet opgepikt zijn: het tijdig zaaien, een gematigde stikstofbemesting voor de allereerste snede en het mee-zaaien van witte klaver zijn toch echt belangrijke factoren voor de meeste kans op een probleemloos en hoog productief gewas. Anders gezegd: je kan best geluk hebben zonder witte klaver, maar het is wel risicovol; en waarom dit risico lopen als je voor <20€ dit kan voorkomen?

Resultaten plant-tellingen september 2016

 

 

aantal rode klaverplanten per m2

Gemiddelde van 2 locaties

2014

2015

2016

 

GK1

45

24

6

 

GK2

48

33

10

 

GK3

46

32

10

 

GK4

52

39

10

 

GK5

18

14

8

Gemiddelde van 5 gras-mengsels

   

 

 

Klei

32

17

0

 

Zand

52

40

17

 

Datum: 27-09-2016