Home >> Nieuws


Nieuws


Met goede keuze rode klaver-ras nog meer te winnen


Uit een vierjarige proef met acht rode-klaverrassen in Noord-Brabant blijkt dat het hoogst producerende ras in een gras-klavermengsel 10% méér opbrengt dan het laagst producerende ras. Met het kiezen van het juiste ras kan u dus nog meer voordeel halen uit uw gras-klavermengsel.Persistentie rode klaver nieuw criterium voor veehouder

De persistentie, dus de productie van rode klaver in latere jaren, wordt een belangrijk criterium om een ras op te kiezen. Als een veehouder namelijk overgaat tot gras-klaverteelt, wil hij niet alleen de eerste twee jaar, maar ook in de daarop volgende jaren een hoog productief gewas. Uit de vierjarige proef in Noord-Brabant van het Louis Bolk Instituut met acht rode-klaverrassen blijkt dat het hoogst producerende ras, Larus, in die vier jaar 10% méér gras-klaver opbrengt dan het laagst producerende ras. 

"Mattenklee" types presteren beter

Ook binnen de types rode klaver is er verschil. De zogenoemde "Mattenklee" types presteren over vier jaar beter dan de "Ackerklee" types. Dat uit zich in een hogere persistentie, een hoger aandeel klaver in het derde en vierde jaar, en een hoger eiwitgehalte van het gras-klavermengsel.

De uitgebreide resultaten van deze proef staan beschreven in dit artikel.

De proef was onderdeel van het project Rode Klaver 2.0 wat is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in de periode 2012-2015, en gefinancierd door Zuivel.nl en Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant.

Datum: 27-01-2016