Home >> Nieuws


Nieuws


Rode klaver ook in 4e productiejaar nog goed


Ook in 2015 (het 4e productiejaar) hebben de percelen met grasklaver voor maaiweides zich goed gehouden. Het aandeel rode klaver op klei zakt geleidelijk verder en begint nu laag te worden.

Aangezien de financiering gestopt is konden er dit jaar geen productiemetingen meer plaatsvinden. Maar de indrukken zijn goed. Bij Joris Buijs (klei) wordt het perceel minstens 6 keer gemaaid / beweid, bij Tonny Grootkoerkamp (zand) 5 keer gemaaid. Beide hadden begin dit jaar deels doorgezaaid met Italiaans raaigras omdat ze de zode op delen van het perceel toch wat open vonden, maar de opkomst daarvan was slecht resp. matig. Tellingen van het aantal planten laat zien dat de rode klaver zich op zand nog prima handhaaft, maar op klei verder is afgenomen.

Doordat het rode klaveraandeel op klei al lager was (gemiddeld 30% aandeel in de droge stof opbrengst in 2014 ten opzichte van 56% op zand), is hier bij meerdere grasmengsels nu nauwelijks sprake meer van gras-rode klaver. Deze terugval van de rode klaver is gecompenseerd door een verdere stijging van het aantal witte klaverplanten. Dit waren deels wel kleine planten maar het aandeel witte klaver is nu veel hoger dan de 15% in 2014. Op zand is het (lage) aantal witte klaverplanten juist iets gedaald. Waarschijnlijk heeft de witte klaver te veel te lijden gehad van de droogte tot juli. De verdere uitbreiding van biggenkruid en andere composieten (ook in de pure grasstroken) is ook een aanduiding van droogteschade.

De verschillen tussen de grasmengsels blijven ongeveer gelijk. Het aandeel rode klaver van GK4 (met rietzwenk) blijft hoog en bij GK5 (met veel gekruist raaigras) zakt het nog verder. De relatief sterke daling van het rode klaveraandeel bij GK1 (met alleen Engels raaigras) is opmerkelijk.

Wat betreft de grassen neemt het aandeel Festulolium nu wel echt af. Ook het aandeel gekruist raaigras wordt minder (hoewel die zich vooral op de klei de afgelopen jaren flink heeft uitgezaaid, ook naar de andere veldjes) en het aandeel rietzwenkgras breidt zich gestaag uit op het zand (maar dit was de eerste jaren ook laag).

 

Resultaten planttellingen augustus/september 2015

    aantal rode klaverplanten per m2
Gemiddelde van 2 locaties 2014 2015
  GK1 45 24
  GK2 48 33
  GK3 46 32
  GK4 52 39
  GK5 18 14
Gemiddelde van 5 gras-mengsels    
  Klei 32 17
  Zand 52 40
Datum: 07-10-2015