Home >> Nieuws


Nieuws


Resultaten gepresenteerd op internationaal grasland symposium


Deze resultaten en conclusies van Klaverklimaat zijn gepresenteerd op het internationale symposium van de European Grassland Federation (15-17 juni te Wageningen).  1. Grasmengsels mét rode klaver leveren meer opbrengst op dan mengsels zonder rode klaver. Lees verder (pdf).

2. De samenstelling is bovendien bepalend: bij sommige grasmengsels komt de rode klaver sterk op, terwijl andere mengsels maar een laag klaveraandeel opleveren in het veld. Lees verder (pdf).


Datum: 30-06-2015