Home >> Nieuws


Nieuws


Melkveehouders enthousiast over rode klaver


Ruim tachtig procent van de melkveehouders is tevreden tot zeer tevreden over de inzet van rode klaver. Dat blijkt uit een enquête onder agrarische ondernemers met teeltervaring in rode klaver, die is afgenomen naar  aanleiding van de demodagen KlaverKlimaat. Een hogere opbrengst dan puur gras, meer eiwitproductie en minder kunstmestgebruik zijn de belangrijkste voordelen, vinden zij.Enquete over klaver onder melkveehouders
Melkveehouders die in 2013 de demodagen KlaverKlimaat bezochten, kregen een bon voor gratis grasklaverzaad. Om de ervaringen met het klaverzaad te inventariseren, is een vragenlijst rondgestuurd, die door 54 melkveehouders werd ingevuld. Van hen had ruim de helft het klaverzaad inderdaad gezaaid. Dit is waarschijnlijk minstens 20% van de veehouders die grasklaver voor maaiweides hebben ingezaaid (nauwkeurige cijfers over het areaal rode klaver zijn niet bekend).

Voordelen van klaver
De belangrijkste voordelen van klaver zijn een hogere opbrengst dan puur gras, meer eiwitproductie en minder kunstmestgebruik. Daarnaast werden voordelen als minder last van droogte, meer bijen, meer regenwormen, minder roest en een smakelijke stalvoeding naar voren gebracht.

Klaver na doorzaai knelpunt
De vragenlijst bracht ook een paar knelpunten in de teelt van gras-klaver aan het licht. ‘Slechte opkomst van de klaver’ werd het meest genoemd. Dit bleek vooral na doorzaai te gelden. Daarnaast werd de beperkte mogelijkheid om tegen onkruid te spuiten door enkelen als problematisch ervaren, net als de aanwezigheid van onkruiden. Ook was het nadelig dat  klaver of juist gras soms teveel de overhand kreeg. Dit benadrukt het belang van een juiste mengselkeuze en goed management (zie webpagina Teeltinstructies).

Deze bezwaren wegen overigens niet op tegen de voordelen: 82% van de respondenten* liet weten tevreden of zeer tevreden over de teelt van rode klaver te zijn. Van de overige respondenten was de helft ‘neutraal’ terwijl slechts twee respondenten ontevreden waren. De overgrote meerderheid zou de teelt ook aan anderen aanraden.

Rode klaver in de spotlights
Het zaaizaad werd uitgedeeld om de kennismaking met gras-rodeklaver te faciliteren. De demodagen en het uitdelen van het klaverzaad zijn onderdeel van het project KlaverKlimaat, dat als doel heeft voordelen van gras-rodeklaver breed onder de aandacht  van agrarische ondernemers te brengen.  In het project– dat tot maart 2015 loopt - werken maatschap Buijs, maatschap Grootkoerkamp, Agrifirm Feed. Barenbrug en het Louis Bolk Instituut samen. Voor meer informatie:  www.klaverklimaat.nl
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de regeling "demonstratieprojecten Schoon en Zuinig" van het Ministerie van Economische Zaken als eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

 

*82% van de respondenten die de vraag beantwoordden

Datum: 15-09-2014