Home >> Nieuws


Nieuws


Demodagen voor melkveehouders op 3 en 5 juni a.s.


Gras-rode klaver is eenvoudig in het beheer en blijkt al drie jaar op een rij een hogere opbrengst met meer eiwit te bieden dan maaiweides met alleen gras. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van het project KlaverKlimaat. Veehouders kunnen de demovelden bezichtigen op 3 en 5 juni 2014.

Voordelen van grasklaver
Op de demodagen zijn alle voordelen van grasklaver te zien in het veld: op zand en op klei liggen stroken met grasklavermengsels zonder kunstmest naast gras dat maximaal bemest wordt. Door de hogere opbrengst bij een lagere bemesting komt grasklaver voor maaiweides zeer gunstig uit bij het gebruik van de Kringloopwijzer. Medewerkers van Agrifirm Feed, Barenbrug en het Louis Bolk Instituut zullen de bezoekers praktische tips geven voor het succesvol telen, beheren en gebruiken van grasklaver voor maaiweides. Ook wordt met een kijkje onder de grond duidelijk waarom grasklaver perfect past in een vruchtwisseling met mais.

Gratis klaverzaad voor snelle inschrijvers demodag
De demodagen vinden plaats op dinsdagmiddag 3 juni bij Tonny Grootkoerkamp, Harfsen (op zand) en op donderdagmiddag 5 juni bij Joris Buijs, Etten-Leur (op klei). Veehouders en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.klaverklimaat.nl/demodagen. Daar staan ook de locaties en tijdstippen van de demodagen. De eerste tweehonderdvijftig agrariërs die zich inschrijven, ontvangen op de demodag gratis een zak klaverzaad. De eerste rondleiding start om 13:15 uur, de tweede rond 14:30 uur.

In het project Klaver & Klimaat werken Agrifirm Feed, Barenbrug, mts. Buijs, mts. Grootkoerkamp en het Louis Bolk Instituut samen om de voordelen van gras - rode klavermengsels breed onder de aandacht te brengen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de regeling “demonstratieprojecten Schoon en Zuinig” van het ministerie van Economische Zaken als eindverantwoordelijke voor POP2 in Nederland.

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EZ, provincies, waterschappen, natuurbeherende organisaties en het bedrijfsleven, waaronder Heineken, Cono Kaasmakers, Interbroed, LTO-Noord, ZLTO en productschappen. Opdrachtgevers waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om praktische kennis en adviezen te bieden die leiden tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem. Kijk voor meer informatie over actuele projecten op www.louisbolk.nl.

Datum: 23-05-2014