Home >> Nieuws


Nieuws


Strategisch kiezen: vroege maïs gevolgd door gras-klaver brengt geld in het laatje


Uit proeven van het project Klaverklimaat blijkt dat gras-rodeklavermengsels op een gemiddeld bedrijf ruim €240,- per ha per jaar voordeel bieden ten opzichte van puur gras wat maximaal bemest wordt. Vooral veehouders die dit voorjaar voor vroege maïsrassen kiezen, gevolgd door gras-rodeklaver in de herfst, zijn spekkoper. Het hogere eiwitgehalte en de droogtetolerantie zijn de belangrijkste voordelen van deze mengteelt.Tel uit je winst
De bedrijfseconomische effecten van het inzaaien van gras-rodeklaver op een melkveebedrijf zijn doorgerekend door onderzoeker Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut. De belangrijkste factoren die kostenverlagend werken, zijn de hogere opbrengst en het hogere eiwitgehalte en de daardoor  lagere voer- en kunstmestkosten. De kosten voor inzaai en mestafzet zijn wat hoger bij gras-rodeklaver dan bij gras. Het nettorendement kan echter oplopen tot € 350,- per hectare per jaar bij gunstige bedrijfsomstandigheden– en is nog altijd €70,- per hectare per jaar bij minder gunstige bedrijfsomstandigheden (zoals minder klaver in het gras en een lager eiwitgehalte).

Bijkomende voordelen gras-klaver
Naast een economisch voordeel biedt de mengteelt gras-klaver nog andere pluspunten. Zo is gras-rode klaver beter bestand tegen droogte en laat het een rijkere bodem achter waardoor het perfect past in een vruchtwisseling met maïs. Wel moeten de juiste combinaties worden gekozen: zo blijkt uit de demoproeven dat combinaties met maaimengsels zoals Green Spirit Structuur en Dairy Grass Productie een evenwichtiger gras-klavermengsel geven en daardoor extra veel opbrengen. “Reden genoeg voor veehouders om dit voorjaar een vroeg maïsras te kiezen en uiterlijk eind september een gras-klavermengsel in te zaaien”, concludeert De Wit.

Onderzoeksresultaten
Alle berekeningen en toelichting op deze bedrijfsresultaten zijn vanaf vandaag beschikbaar op  http://www.klaverklimaat.nl/bedrijfseconomische-gevolgen-van-gras-rodeklaverteelt. Voor een overzicht van de resultaten van de demovelden, ga naar www.klaverklimaat.nl/resultaten-demovelden. De demovelden zijn 3 en 5 juni 2013 te bezichtigen, aanmelden kan vanaf maandag 3 maart op www.klaverklimaat.nl/demodagen.

 

Datum: 27-02-2014