Home >> Ervaringen >> Alfred Wopereis


Alfred Wopereis


Melkveehouder in Mariënvelde (Gelderland

1. Alfred Wopereis, melkveehouder in Mariënvelde

“Ik heb 44-45 ha, bijna alles is gras. 16 ha zijn gras-rode klaver. Ik heb ongeveer 110 melkkoeien, de percelen dichtbij beweid ik meer dan de percelen verder weg.  Als ik geen klaver meer in mijn gras heb, mis ik hem voor het eiwit, en als je minder kunstmest wilt strooien. Als ik minder klaver teel mis ik het qua eiwitaanvulling. Ik wil graag terug qua kunstmest, maar je mist al snel de motor, klaver kan die kunstmest vervangen. Met rode klaver haal je gemakkelijker een hogere opbrengst. Ik had er eerder mee moeten beginnen. Met minder kunstmest een hogere opbrengst en een betere kwaliteit eiwit in combinatie met structuur, wat wil je nog meer?

Ik denk dat veel boeren niet weten wat de voordelen van rode klaver zijn. Ik ken er verscheidene die de klaver bewust doodspuiten. Als je het voordeel niet ziet, wordt het nooit wat. Rode klaver heeft ook nadelen: het is niet blijvend, en je kunt het niet beweiden. Ik beweid gras-rode klaver als de rodeklaver aan het verdwijnen is. Er is ook discussie mogelijk over wat teveel klaver is. Klaver overwoekert het gras – er lijkt dan meer klaver te staan dan er daadwerkelijk staat.

Als op al je percelen rode klaver staat, zou je de koeien op stal moeten houden. Weiden is nadelig voor rode klaver. Hier in de omgeving staan veel koeien op stal. Op percelen die je niet kunt of wilt weiden, of die je met een akkerbouwer hebt geruild, is rode klaver heel geschikt. Ik zaai meestal gras-rode/witte klaver op percelen nadat de aardappels eruit zijn. Eigenlijk zou je de koeien op stal moeten houden en overal rode klaver inzaaien, maar dat wil de consument niet. Dat is dus een behoorlijk dilemma.

Witte klaver en rode klaver zijn verschillend. Rode klaver brengt meer op, en het is toch een ander product. Er zit meer structuur in, dat kan niet anders. Ik zaai rode klaver in combinatie met witte.

De grond wordt anders door witte en rode klaver. Eerst stonden er veel plassen op mijn land, en dat is sterk verminderd. Rode klaver wortelt dieper, voor grondverbetering is het een goed gewas. Eerst had ik structuurproblemen, dat is sterk verbeterd. Het bodemleven wordt heel anders.

Hoe kun je opbrengst van gras-klaver bepalen? Ik heb een graslandhoogtemeter, maar daar heb je niets aan: die is te kort, en gras-klaver zakt minder in elkaar. Ik denk vaak: volgens mij staat er veel op, maar hoeveel? Normaal maai ik grassnedes van rond de 3,5 ton ds; gras met rode en witte klaver bracht duidelijk meer op, naar schatting richting de 4,5 ton ds. Ik heb dus het idee dat het meer opbrengt, en vind het wenselijk om dat te meten.

Ik zou rode klaver zeker aan anderen aanbevelen. Ik weet welke voordelen het heeft voor mij, maar een ander zit er misschien anders in? Maar met minder kunstmest krijg ik een hogere opbrengst, dat dat samen kan!"